7 december 2021
8 december 2021
9 december 2021
10 december 2021
13 december 2021
14 december 2021
15 december 2021
16 december 2021
 • 1 Frouktje Top

  16 december 2021

  Bekijk meer details

 • 3 Gerrit van der Zee

  16 december 2021

  Bekijk meer details

 • Eindejaarsbijeenkomst Ouderenvervoer

  16 december 2021  16:00 - 18:00
  Schutse?

  Beste chauffeurs van het ouderenvervoer,

   

  Afgelopen woensdag is het bestuur in overleg bij elkaargeweest. We hebben daar een aantal zaken besproken die we graag met julliedelen. 

  In willekeurige volgorde:

  -resultaten afgelopen tijd

  Het aantal personen dat in 2020 is vervoerd is ruwweggehalveerd ten opzichte van 2019. Dit jaar lijken de resultaten beter uit tevallen dan 2020. Zie ook de bijlage waarin je kunt zien hoe de resultaten zijnt.o.v. van vorig jaar. 

  Stichting Ouderenvervoer is een financieel gezondeorganisatie. We hebben wat dat betreft de Coronatijd goed doorstaan. 

  -jaarverslagen 2019 en 2020

  Door omstandigheden en door perikelen rondom Corona waren ernog geen jaarverslagen beschikbaar over de jaren 2019 en 2020. Deze zijn nu inde afrondende fase. Binnenkort ontvangen jullie deze van ons en worden ze ookop de website geplaatst.

  -corona

  De Coronamaatregelen worden steeds meer afgebouwd. Tochwillen we jullie nog steeds verzoeken tijdens het rijden een mondkapje tedragen. Daarmee voldoen we aan de huidige maatregelen. Uiteraard houden wejullie op de hoogte wanneer ook deze maatregel kan worden afgeschaft. 

  -telefonische bereikbaarheid 

  Iedere bus heeft een eigen telefoon. Daarmee kan de receptievan de Schutse en de dagopvang van Vredewold jullie makkelijk bereiken. In depraktijk blijkt nog wel eens dat de telefoon soms in de bus wordt achtergelatenterwijl de chauffeur elders is. Bv. hij/zij is thuis, drinkt koffie op dedagopvang, brengt of haalt een passagier naar/van huis enz. Ter bevordering vanonze dienstverlening willen we een ieder verzoeken, zodra hij/zij voor langere tijdbuiten de bus vertoeft, de bustelefoon bij zich te dragen. 

  -mutaties dagopvang

  Het is fijn om te vernemen dat de betrokkenheid van dechauffeurs naar de passagiers die zij vervoeren groot is. Het komt wel eensvoor dat met name cliënten van de dagopvang verhuizen naar hetzorgcentrum, worden opgenomen in het ziekenhuis, langdurig ziek worden ofoverlijden. Dan staan zij niet meer op de vervoerslijst. De afspraak met demedewerkers van de dagopvang is dat zij dit s morgens bij het werkoverlegmelden. Het is beslist geen onwil maar het geven van deze informatie wil (omverschillende redenen) er wel eens doorheen glippen. Dit punt hebben weafgelopen woensdag uitvoerig besproken. 

  De makkelijkste oplossing is om een mailgroep aan te makenen deze informatie op de mail te zetten. Echter vanwege de aangescherpteprivacy-regels is dit ten strengste verboden. We hebben nu afgesproken demedewerkers van de dagopvang er op te wijzen dat het delen van deze informatiemet jullie als chauffeurs van essentieel belang is. Nogmaals; dat dit somsachterwege blijft is geen onwil en daarom willen we met jullie de afspraakmaken dat zodra je op de lijst de naam van een passagier mist je dit smorgens bij het werkoverleg vraagt aan de dienstdoende medewerker. Op dezemanier houden we elkaar scherp.

  -melden van incidenten

  Willem heeft voor op de website een digitaal formulierontworpen waarop de chauffeur een incident kan melden. Niet alle chauffeurshebben op dit moment een account om op het gesloten gedeelte van de website tekunnen komen. 

  In december voorafgaand aan de eindejaarsbijeenkomst willenwe hier aandacht aan schenken. Jullie krijgen nog een uitnodiging. 

  -eindejaarsbijeenkomst

  Op donderdagmiddag 16 december om 16:00 uur hebben wij deeindejaarsbijeenkomst gepland. Voorafgegaan door een kort formeel gedeelte (ziemelden van incidenten). Daarna is er een informeel gedeelte met een hapje (geenuitgebreide maaltijd) en een drankje en uiteraard de jaarlijkse attentie.Jullie ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.

   

  Ik hoop jullie met deze mail op de hoogte te hebben gebrachtvan de zaken die op dit moment spelen. 

  Als er nog vragen zijn dan kunnen jullie altijd terecht bijLeffert Mulder of bij een ander bestuurslid van Stichting Ouderenvervoer.

   

  met vriendelijke groet,

   

  Gerard Kosse

  06-82789919

  Bekijk meer details

17 december 2021
20 december 2021
21 december 2021
22 december 2021
23 december 2021
24 december 2021
27 december 2021
28 december 2021
29 december 2021
30 december 2021
31 december 2021
Categorieën:

Web Master

Web Master

Hallo, ik ben Willem Bosma, de webmaster en beheerder van deze site. Heb je opmerkingen, correcties, aanvullingen? Laat me dit weten via het rechtermenu "Opmerkingen aan webmaster"

Ik ga akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten